Informatie

Schoolgids

Vacature ouders

Formulier leerlingenvervoer

Naschoolse activiteiten

Welkom bij Basisschool Cosmicus Arnhem

Basisschool Cosmicus is een Algemeen Bijzondere school die haar kinderen wil opvoeden en onderwijzen tot Wereldburgers die op een respectvolle manier met elkaar omgaan in onze multiculturele samenleving. Het Cosmicus onderwijsmodel focust zich op:

  • Wereldburgerschap (UNESCO-school);
  • Kwaliteit;
  • Gemeenschapsleren: positieve benadering en coöperatief leren;
  • Vroeg vreemdetalenonderwijs (Engels vanaf groep 3);
  • Talentontwikkeling en excellentie op het gebied van kunst & cultuur en bètawetenschappen & techniek;
  • Sport & bewegen en gezonde voeding;

Surf door onze site om onze school te leren kennen.

gemeenschapsleren werelburgerschapvvto engels talentontwikkeling

Inschrijving

Inschrijvingen zijn begonnen
Ik wil inschrijven